Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Inženirske storitve

Inženirske storitve

Inženirsko osebje dejavnosti Geomehanika ter dejavnosti Temeljenje in Geotehnika je usposobljeno za vodenje, svetovanje in izvajanje nadzora nad geomehanskimi in geotehničnimi deli, kot tudi za inženirska geomehansko-geotehnična raziskovalna dela .
Izvajamo inženirske storitve pregledov temeljenj in temeljnih tal, preglede pilotov, kot tudi predhodne geomehansko-geotehnične raziskave z izdajo Poročil o pogojih temeljenja v skladu z EUROCODE 7.

V fazi priprave izvedbene dokumentacije je naše delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (predhodna poročila, tehno-ekonomski elaborati, postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno izvedbo temeljenj in vgradnjo materialov na objektu.
Inženirska dela s področja Temeljenj in Geotehnike, zajemajo preglede izkopov za vse vrste temeljenj objektov in temeljnih tal prometnih in drugih objektov, terensko prospekcijo s predhodnimi preiskavami in Geološko-geotehnična poročila o pogojih temeljenj in Poročila o pregledih temeljenj in temeljnih tal objektov.
V dejavnosti Geomehanika vodimo notranjo ali zunanjo kontrolo kakovosti materialov in postopkov vgrajevanja ter kvalitete vgrajenih plasti, kjer dokazujemo skladnost z zahtevami projektne dokumentacije in veljavne tehnične regulative in standardi na osnovi česa izdajamo Poročila o kontroli kakovosti.

V dejavnosti Beton je v fazi priprave izvedbene dokumentacije naše inženirsko delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (projekt izvedbe betonske konstrukcije-PIBK, programi kontrole kakovosti, postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno vgradnjo betona v konstrukcijo oz. njen element.
V fazi kontrole izvedbe skrbimo, da so dela in betoni skladni s EC 2 in veljavnimi slovenskimi standardi, projektno dokumentacijo in navodili proizvajalcev.
Na osnovi rezultatov terenske spremljave vgrajevanja betonskih mešanic in kabinetnih preiskav strjenih betonov ali preiskave strjenih betonov posameznih konstrukcijskih elementov na samih objektih izdamo Poročilo s končno oceno o kakovosti izvedenega objekta ter o skladnosti z zahtevami projektne dokumentacije.