Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Dejavnost Beton

V dejavnosti Beton smo opremljeni s sodobno preskusno opremo za preskušanje na področju svežih betonov, strjenih betonov in kamenega agregata. V izvajanju teh postopkov smo se uskladili z novimi slovenskimi standardi, ki so bili po vstopu Slovenije v EU usklajeni z Evropsko regulativo na področju standardizacije in določajo posamezne preskusne metode.

Osebje je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora nad betonerskimi deli.
V dejavnosti Beton je v fazi priprave izvedbene dokumentacije naše inženirsko delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (projekt izvedbe betonske konstrukcije-PIBK, programi kontrole kakovosti postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno vgradnjo betona v konstrukcijo oz. njen element.
V fazi kontrole izvedbe skrbimo, da so dela in betoni skladni s EC 2 in veljavnimi slovenskimi standardi, projektno dokumentacijo in navodili proizvajalcev.

S tehničnim osebjem na terenu izvajamo kontrolo kakovosti betonerskih del in kontrolo kakovosti vgrajenih betonskih mešanic in odvzemamo vzorce za preiskave strjenih betonov v kabinetnem laboratoriju. Osnovne preiskave, ki jih izvajamo na terenu, so kontrola dobavljenega betona v skladu s PIBK in projektno dokumentacijo. Pri kontroli betonske mešanice se običajno izvajajo preiskave Poseda in razleza betona, temperatura zmesi in vsebnost por v aeriranih betonih. Preverimo stanje opažev in morebitnih diletacij in stikov. Preverimo ali je na voljo dovolj primerne opreme za učinkovito vgrajevanje in kasnejše negovanje betona. Izvajamo tudi dokazovanje tlačne trdnosti strjenega betona po neporušni metodi s Sklerometrom.

Na osnovi rezultatov terenske spremljave vgrajevanja betonskih mešanic in kabinetnih preiskav strjenih betonov ali preiskave strjenih betonov posameznih konstrukcijskih elementov na samih objektih izdamo Poročila s končno oceno o kakovosti sveže betonske mešanice, strjenega betona ter o skladnosti z zahtevami projektne dokumentacije.

Na terenu nudimo naslednje storitve kontrole betonskih mešanic

Izdelava in nega preskušancev - kocke SIST EN 12350-1
Preskus s posedom SIST EN 12350-2
Vsebnost zraka - porozimeterska metoda SIST EN 12350-7
Tlačna trdnost betona SIST EN 12390-3
Gostota strjenega betona
Pull Off test - odtržna trdnost Hidroizolacije
SIST EN 12390-7
TSC 07.104
Vzorčenje – temperatura SIST EN 12350-1
Izdelava PIBK (Projekt Izvedbe Betonskih Konstrukcij) SIST EN 206-1, SIST EN 13670
Program povprečne pogostosti SIST EN 206-1, SIST EN 13670
Poročilo o doseženih tlačnih trdnostih betonov SIST EN 13670, SIST EN 206-1
Določanje tlačne trdnosti z neporušno metodo-Sklerometer SIST EN 12504-2
NOZT 150 SIST 1026
OPZT 10, 25 SIST 1026
PV I, II, III - nepropustnost za vodo SIST EN 12390-8
Preskus z Razlezom
SIST EN 12350-2