Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Dejavnosti Geomehanika in prometnice ter Temeljenje in Geotehnika

Dejavnosti Geomehanika in prometnice ter Temeljenje in Geotehnika

Izvajamo geotehnične in geomehanske meritve in preiskave na terenu, ki v povezavi s preiskavami kabinetnega laboratorija izdaja Poročila o kontrolah kakovosti in je opremljen s sodobno preskusno in merilno opremo.
Tehnično osebje v dejavnostih Geomehanika in prometnice ter Temeljenje in Geotehnika je usposobljeno za vodenje in izvedbo ter svetovanje in izvajanje nadzora nad geomehanskimi in geotehničnimi deli, kot tudi za inženirska geomehansko-geotehnična raziskovalna dela. V fazi priprave izvedbene dokumentacije je naše delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (predhodna poročila, tehno-ekonomski elaborati, postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno izvedbo temeljenj in vgradnjo materialov na objektu.
V fazi same izgradnje pa kontroliramo, če so materiali in postopki vgrajevanja ter kvaliteta vgrajenih plasti skladni z zahtevami projektne dokumentacije in veljavne tehnične regulative in standardi.

S svojimi inženirskimi kadri naročnikom nudimo celovite rešitve vodenja notranje in zunanje kontrole kakovosti na objektih. Hkrati izvajamo inženirske storitve pregledov temeljenj, preglede pilotov, kot tudi predhodne geomehansko-geotehnične raziskave z izdajo Poročil o pogojih temeljenja v skladu z EUROCODE 7.

Na terenu vršimo odvzeme vzorcev, terenske meritve statičnih in dinamičnih modulov nosilnosti tal ter meritve gostote in vlage z izotopi, ki so osnova za oceno kakovosti vgradnje ali podajanje rešitev in navodil za nadaljevanje gradnje. Inženirska dela dejavnosti Geomehanika/Temeljenje in Geotehnika, zajemajo preglede izkopov za vse vrste temeljenj objektov in temeljnih tal za prometne objekte, terensko prospekcijo in izvedbo predhodnih preiskav ter izdajo Geomehansko-Geotehničnih in drugih poročil, postopkovnih navodil in mnenj. Pri izvedbi terenskih Geomehanskih meritev večino izmerjenih podatkov-rezultatov na terenu zajemamo v tablične računalnike, tako, da se istočasno z izvedbo meritev podatki avtomatsko obdelajo in se pripravijo za izdelavo poročila, ki ga lahko naročnik v nekaterih primerih dobi že isti ali naslednji dan. S tem tudi minimaliziramo možnost izgube podatkov ali napak pri obdelavah le teh.

Poleg terenskega operativnega dela dostavljamo vzorce za geomehanske preiskave v naš kabinetni laboratorij. Opravljeni preskusi v laboratoriju, rezultati meritev in inženirskih storitev na terenu nam omogočajo kvalitetno vrednotenje rezultatov in izdajo poročil naročnikom po zahtevanih kriterijih projektne dokumentacije.

PONUDBA STORITEV DEJAVNOSTI GEOMEHANIKA IN PROMETNICE ter TEMELJENJE IN GEOTEHNIKA

Meritev dinamičnega deformacijskega modula Evd TSC 06.720
Meritev gostote in vlage z izotopskim merilnikom TSC 06.711
Meritev modula stisljivosti Me TSC 06.720
Meritev statičnega deformacijskega modula Evs TSC 06.720
Odvzem vzorcev zemljin in kamnin SIST, EC, TCC idr.
Geomehansko Poročilo, Geološko-Geotehnično Poročilo EUROCODE 7
Pregledi temeljnih tal, temeljenje objektov EUROCODE 7
Pregledi vpetja in meritve zveznosti (PIT test) pilotov in vodnjakov EUROCODE 7
Program povprečne pogostosti kontrole kakovosti TSC idr.
Poročila o meritvah nosilnosti in zgoščenosti TSC idr.
Vrtanje in geološko-geomehanske raziskave terena EUROCODE 7