Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Kabinetni gradbeni laboratorij

Kabinetni gradbeni laboratorij

Kabinetni laboratorij je osnova gradbenega laboratorija, usposobljeni in opremljeni smo za izvajanje laboratorijskih preiskav zemljin, kamnin, agregatov in strjenih betonov. V kabinetnem laboratoriju določamo fizikalne in mehanske lastnosti materialov, ki se uporabljajo za zemeljska dela, Voziščne konstrukcije in betonerska dela v gradbeništvu.

S področja preiskave zemljin izvajamo vse osnovne preiskave za potrjevanje ustreznosti zemeljskih materialov za razne plasti gradnje, kot so temeljna tla, nasipne plasti, zasipi, kot tudi preiskave za izvedbo geomehanskega projektiranja in pregledov temeljenj.

Preiskave kamnin nam služijo za vrednotenje in dokazovanje kakovosti pri raznih nasipnih in zasipnih delih, pri posteljicah in Tamponskih-nevezanih nosilnih plasteh kot tudi pri kemično stabiliziranih nosilnih plasteh.

Betonski del kabinetnega laboratorija obsega nego preskušancev strjenih betonov, določanje prostoninske mase in tlačne trdnosti, kot tudi posebnih preiskav skladnih z veljavnimi standardi.

Opravljeni preskusi oz. preiskave v laboratoriju, rezultati meritev in inženirskih storitev na terenu nam omogočajo kvalitetno vrednotenje rezultatov in izdajo poročil naročnikom po zahtevanih kriterijih projektne dokumentacije.

Kabinetni laboratorij izdaja Poročila o ustreznosti materialov za vgradnjo v objekte in Poročila o skladnosti materialov z zahtevami kriterijev projektne dokumentacije, Tehničnih specifikacij, Standardov ali drugih zahtevah.

Izvajamo naslednje laboratorijske preiskave

Direktna strižna preiskava SIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:
Ugotavljanje vlage v vzorcu zemljine SIST-TS CEN ISO/TS 17892-1:
Določanje kvalitete finih delcev-Metilen Modro SIST EN 933-9
Ugotavljanje zrnavostne sestave SIST-TS CEN ISO/TS 17892-4
Določanje konsistenčnih meja plastičnosti po Atterbergu SIST-TS CEN ISO/TS 17892-12:
Določitev optimalne vlage in gostote po Proctorji (MPP) SIST EN 13286-2:
Določitev CBR SIST EN 13286-47:
Odvzem vzorcev zemljin, kamnin in betonov SIST, TCS, EC idr.
Preskusi splošnih lastnosti agregatov: Metode vzorčenja SIST EN 932-1
Ugotavljanje gostote drobnozrnatih zemljin SIST-TS CEN ISO/TS 17892-2:
Določevanje zrnavosti-Metoda sejanja SIST EN 933-1
Tlačna trdnost kemično stabiliziranih materialov SIST EN 12390-3
Kemijska analiza-humoznost SIST EN 1744-1
Določanje oblike zrn SIST EN 933-4:
Preiskus s konusom-zemljine SIST-TS CEN ISO/TS 17892-6:
Izdaja poročil o kakovosti zemljin, kamnin in betonov TSC, SIST idr.
Tlačna trdnost betonov SIST EN 12390-3:
Negovanje betonskih vzorce SIST EN 12390-2:
Določitev optimalne vlage in gostote po Proctorji (SPP) DIN 18127
Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata SIST EN 933-5
Prepoznavanje in razvrščanje zemljin SIST EN ISO 14688-1:
Prepoznavanje in opisovanje zemljin SIST EN ISO 14689-1: