V betonskem laboratoriju smo opremljeni s sodobno preskusno opremo za preskušanje na področju svežih in strjenih betonov in injekcijskih mas in kamenega agregata.

V izvajanju teh postopkov smo se uskladili z novimi slovenskimi standardi, ki so bili po vstopu Slovenije v EU usklajeni z Evropsko regulativo na področju standardizacije in določajo posamezne preskusne metode.

Osebje je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora kakovosti nad betonerskimi deli.

V oddelku Betoni je v fazi priprave izvedbene dokumentacije naše inženirsko delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (projekt izvedbe betonske konstrukcije-PIBK, programi kontrole kakovosti,  postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno vgradnjo betona v konstrukcijo oz. njen element.

V fazi kontrole izvedbe skrbimo, da so dela in betoni skladni s EC 2 in veljavnimi slovenskimi standardi in navodili proizvajalcev.

Osebje je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora kakovosti nad betonerskimi deli.

S tehničnim osebjem na terenu dnevno izvajamo kontrolo kakovosti betonerskih del in kontrolo kakovosti vgrajenih betonskih mešanic in odvzemamo vzorce za preiskave strjenih betonov v kabinetnem laboratoriju. Izvajamo tudi dokazovanje tlačne trdnosti strjenega betona po neporušni metodi s Sklerometrom, meritve zgodnjega prirasta tlačne trdnosti z iglo, meritve zveznosti pilotov ter meritve odtržne trdnosti (pull off). Prav tako izvajamo inženirske preglede poškodb betonskih objektov-elementov z enkratnimi pregledi in podajo poročil, ter z opazovanji, ki so osnova za podajo sanacijskih ukrepov.

Na osnovi rezultatov terenske spremljave vgrajevanja betonskih mešanic in kabinetnih preiskav strjenih betonov ali preiskave strjenih betonov posameznih konstrukcijskih elementov na samih objektih izdamo Poročilo s končno oceno o kakovosti vgrajenega betona v objekte.

Storitve kontrole betonskih mešanic, laboratorijske preiskave in dokumentacija:

STORITEVKODA
Izdelava in nega betonskih preskušancev (kocke, prizme)SIST EN 12390-2
Preskus s posedomSIST EN 12350-2
Preskus z razlezomSIST EN 12350-2
Vsebnost zraka - porozimeterska metodaSIST EN 12350-7
Gostota betonske mešaniceSIST EN 12350-6
Vzorčenje – temperaturaSIST EN 12350-1
Določanje tlačne trdnosti z neporušno metodo-SklerometerSIST EN 12504-2
Tlačna trdnost betonovSIST EN 12390-3:
Negovanje betonskih vzorcevSIST EN 12390-2:
Meritev pretočnosti injekcijske maseSIST EN 445:2008
Meritev izločanja vode v injekcijski masi po 24 urahSIST EN 445:2008
Meritev zgodnjega prirasta tlačne trdnosti z iglo-brizgani betoniSIST EN 14488-2 (Metoda A)
Meritev spremembe prostornine injekcijske maseSIST EN 445:2008
Odtržna trdnost površine in HITSC 07:104
Meritev zveznosti pilotov po metodi PITASTM D-5882-07
Meritev hrapavosti betonskih površinTSC O6:620
Izdelava PIBK (Projekt Izvedbe Betonskih Konstrukcij)SIST EN 206-1, SIST EN 13670
Program povprečne pogostostiSIST EN 206-1, SIST EN 13670
Poročilo o doseženih tlačnih trdnostih betonovSIST EN 13670, SIST EN 206-1

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Kontaktirajte nas

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE