Betonski laboratorij je opremljen s sodobno preskusno opremo za preskušanje na področju svežih betonov, strjenih betonov, svežih in strjenih injekcijskih mas in kamenega agregata.

V izvajanju teh postopkov smo se uskladili z novimi slovenskimi standardi, ki so bili po vstopu Slovenije v EU usklajeni z Evropsko regulativo na področju standardizacije in določajo posamezne preskusne metode.

Osebje je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora kakovosti nad betonerskimi deli.

V oddelku Betoni je v fazi priprave izvedbene dokumentacije naše inženirsko delo usmerjeno predvsem v podajanje tehnoloških rešitev (projekt izvedbe betonske konstrukcije-PIBK, programi kontrole kakovosti,  postopkovna navodila, itd.), ki omogočajo optimalno vgradnjo betona v konstrukcijo oz. njen element.

V fazi kontrole izvedbe skrbimo, da so dela in betoni skladni s EC 2 in veljavnimi slovenskimi standardi in navodili proizvajalcev.

Osebje je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora kakovosti nad betonerskimi deli.

S tehničnim osebjem na terenu dnevno izvajamo kontrolo kakovosti betonerskih del in kontrolo kakovosti vgrajenih betonskih mešanic, injekcijskih mas in odvzemamo vzorce za preiskave strjenih betonov in injekcijskih mas v kabinetnem laboratoriju. Izvajamo tudi dokazovanje tlačne trdnosti strjenega betona po neporušni metodi s Sklerometrom, ter meritve hrapavosti in odtržne trdnosti (pull off). Prav tako izvajamo inženirske preglede poškodb betonskih objektov-elementov z enkratnimi pregledi in podajo poročil, ter z opazovanji, ki so osnova za podajo sanacijskih ukrepov.

Na osnovi rezultatov terenske spremljave vgrajevanja betonskih mešanic in kabinetnih preiskav strjenih betonov ali preiskave strjenih betonov posameznih konstrukcijskih elementov na samih objektih izdamo Poročila s končno oceno o kakovosti vgrajenega betona v objekte.

Storitve kontrole betonskih mešanic,
laboratorijske preiskave in dokumentacija:

STORITEVKODA
Izdelava in nega betonskih preskušancev (kocke, prizme)SIST EN 12390-2
Preskus s posedomSIST EN 12350-2
Preskus z razlezomSIST EN 12350-5
Vsebnost zraka - porozimeterska metodaSIST EN 12350-7
Gostota betonske mešaniceSIST EN 12350-6
Vzorčenje – temperaturaSIST EN 12350-1
Določanje tlačne trdnosti z neporušno metodo-SklerometerSIST EN 12504-2
Tlačna trdnost betonovSIST EN 12390-3:
Negovanje betonskih vzorcevSIST EN 12390-2:
Meritev pretočnosti injekcijske maseSIST EN 445:2008
Meritev izločanja vode v injekcijski masi po 24 urahSIST EN 445:2008
Meritev zgodnjega prirasta tlačne trdnosti z iglo-brizgani betoniSIST EN 14488-2 (Metoda A)
Meritev spremembe prostornine injekcijske maseSIST EN 445:2008
Odtržna trdnost površine in HITSC 07:104
Meritev zveznosti pilotov po metodi PITASTM D-5882-07
Meritev hrapavosti betonskih površinTSC O6:620
Izdelava PIBK (Projekt Izvedbe Betonskih Konstrukcij)SIST EN 206-1, SIST EN 13670
Program povprečne pogostostiSIST EN 206-1, SIST EN 13670
Poročilo o doseženih tlačnih trdnostih betonovSIST EN 13670, SIST EN 206-1
Preskus prehodnosti betona z J-obročemSIST EN 12350-11
Preskus razleza samozgoščevalni betonSIST EN 12350-8

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Potrebujete pomoč pri vašem projektu?

Ker ne more vsako gradbeno podjetje imeti strokovnjakov za zemeljska dela, geomehaniko, temeljenje objektov, betone, injekcijske mase, sidranja in pilotiranja, zveznosti pilotov, odtržnih trdnosti betonov in HI se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo z nasveti, postopkovnimi navodili, izdelali projekte betonov, tehnične elaborate za zemeljska dela, idr. V posameznih fazah izvedbe pa za vas kontrolirali kakovost izvedbe vaših del, ki jih z našimi poročili dokazujete svojim naročnikom in zagotavljate, da ste svoja dela izvedli po zahtevah projektne dokumentacije in predpisanih standardov področja izvedbe.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE