S svojimi pooblaščenimi inženirji-PI naročnikom nudimo celovite rešitve vodenja
notranje in zunanje kontrole kakovosti na objektih.

V okviru dejavnosti Geomehanika in prometnice izvajamo tudi inženirske geotehnične preglede temeljenj objektov in temeljnih tal, preglede globine vpetja pilotov-vodnjakov, preglede izvedbe sider, predhodne geomehansko-geotehnične raziskave z izdajo Poročil o sestavi tal v skladu z EUROCODE 7, ter druge geotehnične storitve, ki so potrebne za svetovanje naročnikom.

Na terenu vršimo raziskovalno vrtanje in sondažne izkope za ugotavljanje sestave tal, odvzeme vzorcev, penetracijske meritve, meritve nivoja podtalnice in druge preiskave, ki so osnova za izdajo geotehničnih poročil o sestavah tal in pogojih temeljenj.

Geotehnologija je zelo pomembna pri razpoznavanju ter določanju vrste in kakovosti tal, ki so osnova za gradnjo objektov, naj se gre za temeljna tla voziščnih konstrukcij, visokogradenj ali inženirskih objektov.

V geotehnični dejavnosti med drugim spremljamo kakovost polaganja geosintetikov in geomrež na slabše nosilnih tleh ali kot funkcija ločilnih slojev. Izvajamo tudi preglede polaganj kamnitih zložb, preglede izvedbe drenaž in odvodnjavanj.

Pri objektih pa prevzemamo tako izvedbo in kakovost raščenih temeljnih tal kot tudi razne vrste blazin pod temelji objektov. Na kritičnih področjih kjer se temelji na pilotih-kolih ali vodnjakih preglejujemo sestave tal in globine vpetosti v trdno podlago, kot tudi sestave tal in vpetosti pri izvedbah geotehničnih sider.

Za varno temeljenje vseh vrst objektov je zelo pomembno da vode (podtalnica ali površinska) ne poškodujejo temeljnih tal po izgradnji, zato je naša pomoč pomembna tudi pri urejanju okolja in pri predpisovanju nadzorovanega vodenja voda izven cone objektov.

Geotehnične raziskave, pregledi in dokumentacija:

StoritevKoda
Vodenje raziskovalnih del s popisi vrtin in jaškovEUROCODE 7
Pregledi brežin in gradbenih jamEUROCODE 7
Pregledi globokih in plitkih temeljenjEUROCODE 7
Pregledi vpetja pilotov, sider in vodnjakovEUROCODE 7
Izvedba raziskovalnih sondažnih jaškovEUROCODE 7
Vrtanje in geološko-geomehanske raziskave terenaEUROCODE 7
Poročila o sestavi tal in pogojih temeljenjaEUROCODE 7
Opazovanje nivoja podtalniceEUROCODE 7

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Potrebujete pomoč pri vašem projektu?

Ker ne more vsako gradbeno podjetje imeti strokovnjakov za zemeljska dela, geomehaniko, temeljenje objektov, betone, injekcijske mase, sidranja in pilotiranja, zveznosti pilotov, odtržnih trdnosti betonov in HI se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo z nasveti, postopkovnimi navodili, izdelali projekte betonov, tehnične elaborate za zemeljska dela, idr. V posameznih fazah izvedbe pa za vas kontrolirali kakovost izvedbe vaših del, ki jih z našimi poročili dokazujete svojim naročnikom in zagotavljate, da ste svoja dela izvedli po zahtevah projektne dokumentacije in predpisanih standardov področja izvedbe.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE