APROS d.o.o.

Eden od pomembnejših gradbenih laboratorijev v državi za pomoč gradbenim podjetjem in investitorjem.

KONTAKTNI PODATKI

APROS, Gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.

Občinska cesta 10

2000 MARIBOR

SLOVENIA-EU

info@apros.si in info@apros.info

Direktor,
Vodja dejavnosti geomehanika in prometnice-vodja projektov

Tomo TANCER, univ. dipl. ekon., inž. gradb. G-4344
E-mail: tomo.tancer@apros.si in tomo.tancer@apros.info
Tel: +386/02 42 956 10
Gsm: +386/031 333 736

Pom. direktorja,
Vodja računovodsko finančne službe

Nada TANCER, dipl.ekon.
E-mail: nada.tancer@apros.si in nada.tancer@apros.info
Tel: +386/02 42 956 10
Gsm: +386/031 621 863

Prokurist, komerciala-sklepanje poslov

Marjan TANCER, gradb.tehn.,
E-mail: marjan.tancer@apros.si in marjan.tancer@apros.info
Tel: +386/02 42 956 10
Gsm: +386/041 621 863

Vodja operative
Vodja dejavnosti Betoni
, vodja projektov


Davor GRGEC inž.gradb.,  G-4341 

E-mail: davor.grgec@apros.si in davor.grgec@apros.info
Tel: +386/02 42 956 10
Gsm: +386/031 678 316

Odgovorni tehnolog-Laborant, vodja projektov

Dragan VERBER gradb.tehn.,  G-4351   

Samostojni Laborant-tehnolog

Ilija PETROVIČ gradb.tehn.

Operativni tehnolog-Laborant

Gregor GERKEŠ gradb.tehn.

Gradbeni Laborant

Andreja FERK, inž.grad.

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Potrebujete pomoč pri vašem projektu?

Ker ne more vsako gradbeno podjetje imeti strokovnjakov za zemeljska dela, geomehaniko, temeljenje objektov, betone, injekcijske mase, sidranja in pilotiranja, zveznosti pilotov, odtržnih trdnosti betonov in HI se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo z nasveti, postopkovnimi navodili, izdelali projekte betonov, tehnične elaborate za zemeljska dela, idr. V posameznih fazah izvedbe pa za vas kontrolirali kakovost izvedbe vaših del, ki jih z našimi poročili dokazujete svojim naročnikom in zagotavljate, da ste svoja dela izvedli po zahtevah projektne dokumentacije in predpisanih standardov področja izvedbe.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE