APROS d.o.o.

Eden od pomembnejših gradbenih laboratorijev v državi za pomoč gradbenim podjetjem in investitorjem.

ZGODOVINA PODJETJA

Od ustanovitve leta 1994 smo postali eden od pomembnejših gradbenih laboratorijev v državi za pomoč gradbenim podjetjem in investitorjem. Naša poslanstvo je svetovanje in strokovna pomoč izvajalcem gradbenih del in investitorjem v fazi projektiranja in v fazi izgradnje z izvajanjem kontrole kakovosti vgrajenih materialov. Že prvo leto po ustanovitvi smo zaradi strokovne usposobljenosti naših kadrov in dobre organiziranosti izvedbe storitev pridobili prva dela kot Notranja kontrola kakovosti (NKK) na prvih Avtocestnih odsekih iz NPIAC, katera smo izvajali vse do zaključka tega velikega projekta v Sloveniji.

Prva leta smo izvajali terenske geomehanske meritve nosilnosti in gostote, vendar smo zaradi potrebe po kompletni ponudbi storitev že leta 1997 razvili svoj lasten geomehanski kabinetni laboratorij in širili ponudbo storitev na inženirske preglede, strokovna mnenja in predhodne preiskave tal.

Z vse večjo vključenostjo v avtocestni program smo se za zagotovitev celovitejše ponudbe našim naročnikom  leta 1999  odločili, da razvijemo tudi lasten laboratorij za kontrolo betonov. Danes izvajamo v betonskem laboratoriju vse preiskave, ki so potrebne za notranjo kontrolo svežih in strjenih betonov, injekcijskih mas, brizganih betonov-torkretov, tudi meritve zveznosti pilotov in meritve odtržnih trdnosti idr.

Leta 2000 smo svoje poslovanje uredili v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 in ga takrat tudi certificirali.

Leta 2004 smo zgradili lastno poslovno stavbo v Mariboru, ki nam znatno olajša izvajanje storitev zaradi povezanosti dejavnosti in pretoka podatkov v podjetju, saj je namensko grajena za dejavnost gradbenega laboratorija.

Leta 2001 smo pristopili k razvoju svojega lastnega programskega paketa “e-laboratorij”, ki smo ga leta 2004 s pridobitvijo Evropskih sredstev tudi uspešno zaključili in uvedli v poslovanje ter ga skozi dograjujemo in izboljšujemo. Danes je naše osnovno orodje za avtomatsko obdelavo ogromnih količin terenskih in kabinetnih laboratorijskih podatkov in avtomatizirano izdajo poročil in raznih preglednic.

Zaradi širitve obsega dejavnosti in stalnega uvajanja novih preiskav/meritev smo razvili lasten sistem  izobraževanja kadrov, ki je nujno potreben za stalno zagotavljanje kakovosti naših storitev in tudi zagotavljanja novih kadrov. Hkrati pa številnim našim sodelavcem omogočamo zunanja izobraževanja in nadaljevanje študija. Večina naših strokovnih kadrov smo PI (pooblaščeni inženirji IZS) s čemer zagotavljamo naročnikom najvišji strokovni nivo naših storitev. Tako smo usposobili številne strokovnjake s področja geomehanike-geotehnike in betonov, ki so danes tudi vodilni člani našega kolektiva.

Ker pa čas hitro teče, smo po letu 2018 pričeli z planiranim in nadzorovanim prenosom odgovornih nalog na mlajšo generacijo naših inženirjev. Z letom 2020 smo nanje prenesli vodenje posameznih strokovnih dejavnosti. Medgeneracijsko sodelovanje je v našem kolektivu ena od pomembnih strategij, saj z izkušnjami in znanjem starejših sodelavcev krepimo kompetence, s čemer imajo mlajši sodelavci v vsakem trenutku pomoč pri strokovnih rešitvah najtežjih problemov iz naših dejavnosti. V letu 2022 in 2023 se je zaradi upokojitev zamenjal del vodstva podjetja. Direktor postane Tomo TANCER, univ.dipl.ekon., inž.gradb., ki je z več kot desetletnimi aktivnostmi dela v gradbenem laboratoriju pri vodenju projektov pridobil potrebne izkušnje za nadaljevanje uspešnega dela podjetja APROS d.o.o.., za organizacijo operativnih aktivnosti podjetja imenujemo tudi novega vodjo operative.

Poleg stalnega izobraževanja s sodelovanjem na številnih največjih nacionalnih in privatnih projektih, strokovnjaki našega podjetja pridobivamo bogato znanje in izkušnje, ki nam ob sodobno opremljenem laboratoriju omogočajo visoko strokovno usposobljenost, s čemer jamčimo najvišjo kakovost storitev našim naročnikom.

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Potrebujete pomoč pri vašem projektu?

Ker ne more vsako gradbeno podjetje imeti strokovnjakov za zemeljska dela, geomehaniko, temeljenje objektov, betone, injekcijske mase, sidranja in pilotiranja, zveznosti pilotov, odtržnih trdnosti betonov in HI se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo z nasveti, postopkovnimi navodili, izdelali projekte betonov, tehnične elaborate za zemeljska dela, idr. V posameznih fazah izvedbe pa za vas kontrolirali kakovost izvedbe vaših del, ki jih z našimi poročili dokazujete svojim naročnikom in zagotavljate, da ste svoja dela izvedli po zahtevah projektne dokumentacije in predpisanih standardov področja izvedbe.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE